Preisliste

Preisübersicht


PEKiP® Kurse

10 Termine
90,- Eur

Coaching Kurs

45 min
50,- Eur

Yoga Kurse

10 Termine
120,- Eur

Schwangeren Yoga Kurse

5 Termine
60,- Eur

Bitte auf folgendes Konto überweisen:

Name: Antje Pohl
IBAN: DE28 2004 1155 0242 7912 00   ·   BIC: COBA DEHD 055