Preisliste

Preisübersicht


PEKiP® Kurse

10 Termine
100,- Eur

Coaching

60 min
80,- Eur

Yoga Kurse

10 Termine
120,- Eur

 

5 Termine
65,00 Eur

Präventionskurse

8 Termine
112,- Eur


Bitte auf folgendes Konto überweisen:

Name: Antje Pohl
IBAN: DE28 2004 1155 0242 7912 00 · BIC: COBA DEHD 055